Vlug Adviseurs kent de corporatiesector als geen ander. Opdrachten worden uitgevoerd in uiteenlopende domeinen:

  • Bestuurlijke en Governance vraagstukken
  • Fusie en samenwerking
  • Organisatieontwikkeling
  • Ontwikkelen van strategische visies
  • Arbeidsverhoudingen
  • Project- en procesmanagement
  • Ontwikkeling van personeelsinstrumenten
  • Tevredenheidsonderzoeken

Fusies en samenwerking

Evenwicht van belangen tussen en binnen de corporaties, de huurders, gemeentebesturen, werknemers en interne toezichthouders en zorgvuldige processturing zijn voorwaarden voor het slagen van een fusie. Acht fusieprocessen zijn de afgelopen jaren begeleid, variërend van het opstellen van een visiedocument, analyse van de meerwaarde, ontwikkelen van een nieuwe organisatie, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, NMA-melding, werven en selecteren van bestuurders en commissarissen. De rol en de omvang van de benodigde advisering is wisselend. Vlug Adviseurs is nog steeds trots dat Cor Pijlman, destijds directeur-bestuurder van Com.wonen in het jaarverslag schreef: “(…) dit fusieresultaat is vooral te danken aan de inspanning van de medewerkers van de drie fusiepartners en aan de voortreffelijke begeleiding van Vlug Adviseurs”.

Governance

Goed bestuur, transparantie en (publieke) verantwoording zijn aspecten van Governance. Wanneer het goed gaat met een onderneming, is dat dan het resultaat van bekwaamheid of heeft de onderneming gewoon geluk gehad? De bestuurder worstelt met vergelijkbare vragen. Is het beleid helder, is de organisatie integer, is het risicomanagement op orde en is het toezicht goed en professioneel?