In onderwijsorganisaties zijn de afbreukrisico’s groot. Organisaties worden beoordeeld op het maatschappelijk rendement en leraren voelen daar vaak de druk van. Die druk wordt wel eens omgezet in te veel regels waardoor de leraar in zijn zelfstandigheid wordt geraakt. Anderzijds lijken voortdurende bezuinigingen en veranderingen schaalvergroting noodzakelijk te maken, vooral voor de professionaliteit van de ondersteunende diensten. Dit spanningsveld is een grote uitdaging waaraan onderwijs vorm moet geven. Vlug Adviseurs kent het speelveld en helpt betrokken partijen hun weg te vinden.