Politiek en maatschappij stellen nieuwe normen voor de professionaliteit en het aanpassingsvermogen van culturele organisaties. Vlug Adviseurs helpt cultureel ondernemers en CAO partijen invulling te geven aan nieuw ondernemerschap en verzorgt met hen onder andere trajecten rond modernisering van arbeidsverhoudingen, governance en professionalisering van de bedrijfsvoering en het personeelbeleid in het bijzonder. Aldus worden instellingen en sectoren slagvaardiger, efficiënter en raken zij beter toegerust op nieuwe taken. Opdrachtgevers die op dit terrein met Vlug Adviseurs samenwerken, zijn actief in podiumkunsten, kunsteducatie, mode, design of media productie.