Onze bedrijfseconomische kennis zetten we in bij financiële reorganisaties, uitbesteding, verzelfstandiging, aantrekken financiering, koop en verkoop van bedrijven. Bedrijfskundige en organisatorische expertise voor het ontwikkelen en opnieuw inrichten van onderdelen van organisaties en een beroep op het derde kennisgebied van Vlug Adviseurs, het sociaal beleid, is nodig voor opdrachten op het gebied van HRM en het arbeidsvoorwaardenbeleid. Uiteenlopende industriële bedrijven schakelen ons in. Dat gebeurt dan niet primair om de branche- of sectorkennis, maar specifiek vanwege een vernieuwde blik, juist van buiten de eigen sector en de brede expertise en ervaring die wij elders hebben ontwikkeld. Opdrachten zijn uitgevoerd uiteenlopend van scheepswerven (analyse, herstructurering, interim-management) tot IT-bedrijven (verzelfstandiging, commissariaat, verkoop, outsourcing).