In de grafische industrie voltrekt zich een ingrijpend veranderingsproces. Altijd hadden gedrukte producten, in vele vormen een centrale positie als informatie en mediabronnen in de samenleving. Maar technologische ontwikkelingen (digitalisering) hebben hierin voor een omwenteling gezorgd. De grafimedia-branche, zoals deze tegenwoordig wordt aangeduid, is een van de vele spelers geworden op de breed vertakte markt van informatie, communicatie en media-industrie. Daardoor zijn werkgelegenheid, arbeidsmarkt en de positie van werkenden -zowel in de klassieke sector als op de nieuwe terreinen van de ‘creatieve industrie’- ook aan grote veranderingen onderhevig. Zoals bijvoorbeeld krimp van klassieke banen en beroepen, innovatie op nieuwe marktgebieden, doorwerking op het vlak van beroepsonderwijs en invloeden op sector en arbeidsvoorwaardenbeleid. Vlug Adviseurs staat met haar expertise, op vele plekken in de bedrijfstak, partijen bij in deze veranderslag.