Op het gebied van medezeggenschap is Vlug Adviseurs vanaf de start in 1984 actief. Vele ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen hebben wij geadviseerd en ondersteund, en wij onderhouden met hen een langjarige relatie. Bij zijn ondersteuning gaat Vlug Adviseurs uit van evenwicht in belangen; binnen organisaties dienen belangen van medewerkers, klanten, stakeholders en bestuur in evenwicht met elkaar te zijn om optimale resultaten te behalen. De ondernemingsraad, als woordvoerder voor die personele belangen, speelt daarin een cruciale rol.

 

OR advisering

Vlug Adviseurs biedt ondernemingsraden advies en ondersteuning bij alle vraagstukken waarmee de raad geconfronteerd wordt. Deze ondersteuning richt zich op het begeleiden bij verkiezingen tot en met complexe advies- en instemmingsaanvragen. De kracht ligt daarbij in een gedegen vakmatige expertise en contra-expertise en het op basis daarvan ontwikkelen van standpunten.

OR service

Vlug Adviseurs ondersteunt ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen via Medezeggenschap Service Kunstenbond in alle sectoren waarin deze vakorganisatie actief is. Die ondersteuning strekt zich uit van een gratis service ter beantwoording van vragen van ondernemingsraden tot gecompliceerde adviestrajecten. Ook training, coaching en studiemiddagen worden via deze service verzorgd.

OR coaching en training

Aan de kwaliteit van de OR worden hoge eisen gesteld. De OR moet effectief te werk gaan en gezag en invloed hebben. Goede relaties met de achterban zijn belangrijk. Vlug Adviseurs verzorgt werkconferenties, ontwikkelt samen met ondernemingsraden beleidsplannen en coacht en begeleidt OR-voorzitters, dagelijks bestuur en commissies. De aanpak is gericht op het vergroten van het zelflerend vermogen van de OR.