Onderzoeksbureau EVA

Bij complexe onderwerpen is het soms verstandig de mening van betrokkenen te peilen. Onderzoeksbureau EVA verzorgt internetpeilingen waar snel en effectief in adviestrajecten de mening van betrokkenen kan worden gevraagd. Zo heeft Vlug Adviseurs samen met EVA de mening van medewerkers over een nieuwe huisvesting of een nieuwe medezeggenschapsstructuur gepeild. Op basis van die uitkomsten zijn gedragen besluiten genomen.

Kunstenbond

Vanuit het samenwerkingsverband met Kunstenbond  bieden wij samen een all-in traject dat organisaties begeleidt bij het inrichten van medezeggenschap die past. De ruime ervaring van ons bureau bij organisatievraagstukken in Kunst en Cultuur, en training van OR’en, PVT’s en bestuurders/MT-leden wordt hierbij ingezet.

De Toezichtspraktijk

De Toezichtspraktijk is een samenwerking van Paul Vlug met Koos Parie (Orka-advies) en Peter Gerrits van QplusO. De Toezichtspraktijk richt zich o.a. op governanceopdrachten in de woningcorporatiesector. Een unieke combinatie van kennis en ervaring die nodig is, is hiermee samengebracht.

ORKA advies

Orka-advies is een netwerkorganisatie van Tineke Booi, Gerard Erents, Koos Parie en Jacques Thielen, vooral betrokken bij complexe processen in de stedelijke omgeving en woningcorporaties. Soms worden gezamenlijke opdrachten uitgevoerd en soms worden adviseurs van ORKA ingeschakeld.

Atrivé.

Atrivé adviseert op het terrein van wonen. Atrivé draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, gericht op het komen tot gezamenlijk resultaat, vanuit samenwerking als belangrijke drijfveer. Vlug Adviseurs en Atrivé zijn een samenwerking aangegaan voor het verzorgen van een masterclass aan directeur-bestuurders van woningcorporaties.