Periodiek wordt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In 2017 is de opdracht voor dit onderzoek gegund aan ons bureau. Naast het gebruikelijk kwantitatieve onderzoek onder bedrijven naar de naleving van de WOR is op verzoek van het ministerie in 2017 ook een ‘spiegelonderzoek’ onder werknemers uitgevoerd. Nieuw is ook het kwalitatieve onderzoek onder deskundigen, OR-leden, werkgevers en werknemersvertegenwoordigers.

Dit rapport is opgesteld door Vlug Adviseurs en Onderzoeksbureau EVA. Klik hier voor het rapport. En hier voor de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer.

Naar een toezichts- en toetsingskader voor woningcorporaties

De handreiking biedt commissarissen bij woningcorporaties een handvat om een specifiek toezichts- en toetsingskader te ontwikkelen waarmee in goed overleg met de bestuurder verantwoord, bewust en gestructureerd toezicht kan worden gehouden.

Deze publicatie is een initiatief van het VTW (Vereniging van Toezicht voor Woningcorporaties) en Paul Vlug en Koos Parie (ORKA Advies).

Integriteit

De publicatie Tussen de regels en gedrag. Een handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties is een gezamenlijk initiatief van VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en Aedes vereniging van woningcorporaties. Paul Vlug en Koos Parie (ORKA-Advies) hebben een bijdrage geleverd aan deze uitgave: klik hier voor hoofdstuk 6 Toezicht en verantwoording.

Onderzoeksrapport Rochdale: ongezond vertrouwen

Een evaluatieonderzoek naar de kwaliteit van het interne toezicht bij Rochdale in de jaren 2004/2009 is op verzoek van de raad van commissarissen in de eerste drie maanden van 2009 uitgevoerd. Op 3 februari 2009 is de raad van commissarissen afgetreden omdat ‘het maatschappelijk vertrouwen in zijn toezicht is gaan ontbreken’. Rochdale heeft besloten het evaluatieonderzoek toch verder te laten uitvoeren en de uitkomsten aan de voormalige raad te presenteren.

Dit rapport is opgesteld door Paul Vlug en Jos Huntjens (LVH Advocaten) Klik hier voor het rapport en hier voor de brief van minister E.E. van der Laan aan de Tweede Kamer, d.d. 18/12/2009.

Onderhandelen

In opdracht van Praktijkblad Ondernemingsraad en ornet heeft Herman Leisink een aantal artikelen gepubliceerd in de serie: onderhandelen.

Kijk op http://www.ornet.nl/dossiers/onderhandelen voor de publicaties. Klik hier voor het artikel Vergeet het acherban contact niet.