Bertien den Dulk is coach en trainer in persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven en loopbanen. Zij werkt in een breed spectrum van sectoren variërend van onderwijs, kunst en cultuur tot de industrie. Na voltooiing van de studie Mens en Arbeid ontwikkelde zij zich in de instrumentele kanten van het vak als personeelsfunctionaris bij TNO, en manager HRM en bij het technisch installatiebedrijf Westinghouse waar zij ook verantwoordelijk was voor organisatieontwikkeling.Haar interesse verbreedde zich naar persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Zij verdiepte zich daarvoor in NLP (masterdiploma), biografische leergangen, training in coaching, lichaamswerk en familieopstellingen. Daarna volgde een periode als trainer bij KPN en als docent/trainer bij de Haagse Hogeschool. Het uitgangspunt in haar werk is het persoonlijk verhaal in relatie tot het te behalen doel, dat tevoren duidelijk wordt geformuleerd.

Trainer, coacher, loopbaanadviseur

Vanaf 1997 werkt Bertien fulltime als trainer, coach en loopbaanadviseur: coaching van uitvoerend medewerkers, professionals en management, communicatie en gedragstrainingen, loopbaanbegeleiding en werving en selectie vormen het brede palet. Haar praktijk kenmerkt zich door hechte samenwerkingsverbanden en langdurige relaties met een aantal opdrachtgevers, dat een beroep op haar doet.

Bertien heeft binnen Vlug Adviseurs een specifieke groep opdrachtgevers, maar is ook hecht verbonden met andere adviseurs omdat bij organisatie-ontwikkeling en reorganisaties trainings- en individuele vragen zich voordoen.

Cases

Een manager uit een Technisch Installatie Bedrijf, Robin, kwam met het volgende verzoek:

“Zowel uit de assessment, als uit waarnemingen van de directie blijkt dat ik mijn managementfunctie, waarbij ik leiding geef aan projectleiders, goed aankan. Een aantal vaardigheden zijn wenselijk te verbeteren: afstand nemen om ruimte voor oplossingen te laten ontstaan, bewustwording van persoonlijke invloed op andere mensen, verschillende stijlen kunnen hanteren in het leidinggeven. Hieraan wil ik werken”.

In een tiental coachingsgesprekken (met een tussenpose van 3 weken à anderhalve maand), werd ingezoomd op situaties waarin bovengenoemde eigenschappen van belang zijn. Alternatieven en theoretische ondersteuning helpen om de volgende keren andere strategieën te volgen die het gewenste effect hebben. Deze werden weer besproken en zo nodig werd bijgesteld gedrag en strategie besproken aan de hand van de naar voren gekomen bezwaren. De keuzes in strategie worden telkens zo gemaakt, dat ze zo goed mogelijk bij Robin passen én het gewenste effect hebben.

Na driekwart jaar was het traject klaar. Robin had echter nog behoefte aan een 3-maandelijkse coaching om de veranderingen en de ontwikkelingen daarin nog eens te bespreken. Dit vond plaats tot de vaardigheden ‘als vanzelf’ waren ingesleten na een jaar.

“Ik (Hans) word manager van de technische groep waaruit ik voortkom en ga deel uitmaken van de directie. Hoe ga ik om met de andere rol die ik gekregen heb zonder het vertrouwen van de mensen te verliezen, met het leidinggeven, met de ‘lastige’ gesprekken en hoe motiveer ik de medewerkers om te doen wat ik wil dat er gebeurt. Daarnaast is van belang hoe ik mijn nieuwe rol in het directieteam vorm geef.”

Voor deze klant wordt een traject van acht gesprekken van 1,5 uur (een half tot drie kwart jaar) ingezet. Na een Savvy test (meet persoonlijkheid, kwaliteiten en vaardigheden) worden de persoonlijke kwaliteiten in kaart gebracht en geverifieerd met de werkelijkheid zoals Hans die tegenkomt. Hieruit en uit de cases die worden ingebracht uit de praktijk, komt een optimale strategie naar voren om de in de praktijk voorkomende situaties te ‘handelen’. Soms wordt gedrag ook aangeleerd door stapsgewijs actie te ondernemen, dat vast te leggen in een logboek, en dat weer te bespreken in het volgende coachingsgesprek. Soms met kleine stapjes tegelijk als het gedrag ver van iemands natuurlijke gedrag ligt. Daarnaast komen theorieën en oefeningen aan bod om overzicht en bewustwording te bevorderen.

Langzamerhand krijgt Hans een beeld van zijn sterke, zijn te ontwikkelen gedrag en zijn valkuilen. Door zich hier bewust van te zijn, kan hij leidend optreden door de valkuilen te vermijden of voor te zijn en zijn actieve communicatie bewust te sturen in plaats van een automatische reactie te geven.

Aan het eind van een succesvol traject kan Hans zelfsturend verder.

Vanwege reorganisaties wordt Bertien den Dulk door een Overheidsbedrijf benaderd om een Professional Sociaal werk, die in de knel komt door de vele veranderingen, te begeleiden. De medewerker, Caroline, komt voor een kennismakingsgesprek en blijkt blij met de gelegenheid om haar zorgen te kunnen delen.

“In ons bedrijf zijn reorganisaties en veranderingen aan de gang. Ik ben een professional en doe al 15 jaar mijn inhoudelijke werk met plezier, maar er komen de laatste tijd steeds veranderingen op mijn dak die mijn werk beïnvloeden en waar ik onzeker van word. De vragen die mij bezig houden zijn:

Blijf ik het op deze manier leuk vinden? Wil ik dit op deze manier binnen dit bedrijf blijven doen? Wat en waar dan wel? Wat zijn andere mogelijkheden voor mij? Wat moet er dan veranderen.. en kan ik dat?”.

Het bedrijf biedt werknemers een loopbaantraject aan om te bezien of ze in de toekomstige organisatie passen en mogelijkheden zien voor zichzelf.

Er wordt een traject van een achttal coachingsgesprekken (van 1,5 uur met een tussenpose van 3 weken à vier weken) ingezet. Allereerst wordt een Savvy test gedaan waarin persoonlijke eigenschappen, persoonlijke vaardigheden en interessegebieden gemeten worden. Aan de hand van deze test en de analyse ervan met Caroline, worden de eerste bevindingen gescoord die leiden tot het antwoord op de bovenstaande vragen. Verder verfijning gebeurde door een biografisch gesprek hetgeen vaststaande en veranderbare motto’s in kaart bracht. Door middel van oefeningen en tussentijdse opdrachten wordt een verdere uitwerking gegeven aan de beantwoording van de vragen tot een eindconclusie die een einde aan de onzekerheid maakt en die duidelijke keuzes mogelijk maakt.

Caroline bleef bij dezelfde organisatie inhoudelijk bezig. Daarnaast ging zij ook als coördinator aan de slag.