Herinrichten van organisaties gaat gepaard met personele veranderingen. Het goed managen van die veranderingen is de sleutel tot succes. Draagvlak kan worden gevonden door de voorstellen goed te motiveren en de medewerkers mee te nemen in de noodzaak tot verandering en in de vormgeving van die veranderingen. Maar ook een gedegen uitwerking in functies, nieuwe functieomschrijvingen en nieuwe werkprocessen met eventueel een sociaal plan om de gevolgen op te vangen is een onlosmakelijk onderdeel van een reorganisatie. Op die wijze kan de reorganisatie als een nieuwe kans worden gezien door alle betrokkenen en niet als alleen maar een bedreiging voor de medewerkers. Vlug Adviseurs heeft zowel voor ondernemingsraden als voor besturen en directies verschillende reorganisatieprocessen met succes begeleid.