Het maken van plannen en het uitvoeren van beleid is gebonden aan financiële kaders. Om een juist inzicht te hebben in de mogelijkheden van het bedrijf, prestaties te kunnen volgen en verantwoorde keuzes voor de toekomst te maken, moet de financiële huishouding op orde zijn. Goede kennis en inzicht in financiële processen zijn onontbeerlijk. Vlug Adviseurs adviseert ondernemingsraden, directies en toezichthouders over alle onderdelen van financiële besturing; beleidsontwikkelend of in de vorm van een contra-expertise.