Vlug Adviseurs is in 1984 opgericht en heeft momenteel een vaste kern van 4 adviseurs. De opdrachten bestrijken het gebied van economisch, organisatie en sociaal beleid in uiteenlopende sectoren, variërend van woningbouwcorporaties, grafimedia, kunst & cultuur, handel & industrie, vakverenigingen tot zorg- en welzijnsinstellingen. Adviseurs worden door opdrachtgevers veelal ingezet als deskundige, procesbegeleider of onderzoeker bij fusies en overnames, organisatieverandering of vernieuwing van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vlug Adviseurs draagt bij aan evenwicht in oplossingen waar uiteenlopende belangen in het geding zijn.

Partner

Partner

Associé

Organisaties functioneren en presteren beter als er draagvlak is voor strategie en beleid en als deelbelangen met elkaar in balans zijn. Deze opvatting kenmerkt Vlug Adviseurs en leidt tot evenwicht in oplossingen.

Vlug Adviseurs werkt doelgericht. Opdracht, werkwijze en gewenste resultaten worden vooraf vastgelegd met tussentijdse mijlpalen om deze te beoordelen. Helder rapporteren vinden wij vanzelfsprekend.