Een organisatie moet goed, efficiënt en verantwoord worden geleid. Een goed governance-beleid draagt zorg voor de rechten van alle belanghebbenden en moet misstanden zien te vermijden. Het nauwkeurig inrichten en afstemmen van de bestuurlijke posities op elkaar is daarvoor essentieel. Waar is de directie / bestuur voor verantwoordelijk en bevoegd. Wat is de rol van de raad van de raad van commissarissen? Hoe wordt verantwoording afgelegd en aan wie? Corporate governance omvat ook de relaties met de belangrijkste belanghebbenden zoals de werknemers, eigenaren en de samenleving.