Organisaties trachten zich voortdurend aan te passen aan veranderingen in hun omgeving, op zoek naar de beste strategische posities om hun lange en korte termijn doeleinden te bereiken. Het zoeken naar optimale schaalgrootte en de voortdurende bezinning op de kerncompetenties van de organisatie zijn daarvan uitingen. Ook fusies, overnames en verzelfstandiging van organisatieonderdelen vloeien voort uit deze continue strategische heroriëntatie. Omdat vaak belangentegenstellingen opspelen, moet opnieuw evenwicht tussen de verschillende belangen van aandeelhouders/stichtingsbestuur, directie en werknemers worden gevonden.