Vlug Adviseurs

Specialisten in economisch, organisatie en sociaal beleid

 

Vlug Adviseurs is in 1984 opgericht en groeide geleidelijk tot een kern van 7 adviseurs. De opdrachten bestrijken het gebied van economisch, organisatie en sociaal beleid in uiteenlopende sectoren, variërend van woningbouwcorporaties, grafimedia, kunst & cultuur, vakverenigingen tot zorg- en welzijnsinstellingen. Adviseurs worden door opdrachtgevers veelal ingezet als deskundige, procesbegeleider of onderzoeker bij fusies en overnames, organisatieverandering of vernieuwing van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Vlug Adviseurs draagt bij aan evenwicht in oplossingen waar uiteenlopende belangen in het geding zijn.

 

Visie op advies

Organisaties functioneren en presteren beter als er draagvlak is voor strategie en beleid en als deelbelangen met elkaar in balans zijn. Deze opvatting kenmerkt Vlug Adviseurs en leidt tot evenwicht in oplossingen.

Opdrachtgevers

De belangen van de opdrachtgever zijn uitgangspunt én ijkpunt. Elke opdrachtgever en opdracht vraagt om een eigen aanpak. Daarom werkt Vlug Adviseurs niet met standaardformules en -oplossingen. De specifieke inbreng van de opdrachtgever en onze expertise en ervaring geven onze adviezen een toegevoegde waarde. Opdrachtgevers zijn directies, ondernemingsraden, besturen en toezichthouders uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid.

Werkwijze

Vlug Adviseurs werkt doelgericht. Opdracht, werkwijze en gewenste resultaten worden vooraf vastgelegd met tussentijdse mijlpalen om deze te beoordelen. Helder rapporteren vinden wij vanzelfsprekend.

crkbo instelling

 

  

 

 

nrto keurmerk      

 
nrto-logo 2